Menu

Laatste nieuwsbericht

4 juni 2022

Artikel in RenovatieTotaal (8)

7 mei 2022

Artikel in RenovatieTotaal (7)

6 mei 2022

Handboek Gewelven metselen

Vandaag bracht het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) naar buiten dat op 17 mei 2022 a.s. het nieuwe studieboek ‘Gewelven metselen’ wordt gepresenteert tijdens de vakbeurs MONUMENT in de Brabanthallen in Den Bosch. Een studieboek waaraan ik als restauratie-docent een bijdrage heb mogen leveren.

29 december 2021

Artikel in RenovatieTotaal (6)

16 december 2021

Interview in .NU, het ledenmagazine van de RMU

WAT DOE JE VOOR WERK was de vraag die de interviewer mij stelde. Dan is het nog niet zo eenvoudig om in een kort interview iets te vertellen over mijn dagelijkse werkzaamheden en daar een compact verhaal van te schrijven. Het is Marjolein van Helden – van de Merwe gelukt.

Een interview in de rubriek ‘Mijn bedrijf’ in .NU, het ledenmagazine van de RMU. Foto is gemaakt door Judith Leroy. Met dank aan Frits Prisse van Stichting Laag Helbergen voor het maken van de foto op locatie.

1 november 2021

Artikel in RenovatieTotaal (5)

20 september 2021

Artikel in RenovatieTotaal (4)

12 juli 2021

Artikel in RenovatieTotaal (3)

Vervolg

14 juni 2021

Artikel in RenovatieTotaal (2)

19 mei 2021

Kwaliteitsbewaker NCE

Door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ben ik gevraag om bij gezondheid per 1 januari 2022 de taak van kwaliteitsbewaker over te nemen van Klaas Boeder. Het komende halfjaar wordt gewerkt aan de overdracht van deze functie.

Lees verder op https://www.erfgoedopleidingen.nl/nieuws/kwaliteitsbewaking-van-erfgoedonderwijs-is-een-doorgaand-proces

26 april 2021

Artikel in RenovatieTotaal (1)

De hoofdredacteur van RenovatieTotaal -Harmen Weijer- heeft me benaderd met de vraag of ik er wat voor voelde in de komende uitgaven van het blad een rubriek ‘bouwhistorie’ te verzorgen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken.

In deze nieuwe rubriek ‘Bouwhistorie’ is het de bedoeling elke keer een kant van bouwhistorie te belichten. Vragen als: wat is bouwhistorie? Wanneer is bouwhistorisch onderzoek verplicht? Wanneer laat je het uitvoeren en hoe gaat bouwhistorisch onderzoek in zijn werk? En is bouwhistorisch onderzoek een noodzakelijk kwaad en kost het alleen maar geld, of levert bouwhistorisch onderzoek een positieve bijdrage aan het planproces? Zulk soort vragen komen aan bod met mooie verhalen en aansprekende voorbeelden.

De uitgaven van RenovatieTotaal zijn hier in te zien.

Afgelopen zaterdag (24-04) viel het blad op de mat met de eerste bijdrage.

28 december 2020

Artikel in steilDAK

In het decembernummer (2020) van het tijdschrift steilDAK staat een mooi artikel van de hand van Els Arends. Zij liep een lesdag mee bij de opleiding restauratie Leidekkers & Loodgieters van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) bij ‘Bouwmensen’ (praktijkhal) in Amersfoort.

Het art. is hier te lezen (door scrollen naar pag. 32): https://lnkd.in/er6HcU6

Fijn om samen met een werk- en klankbordgroep hier een steentje aan bij te mogen dragen.
Respect voor vakmensen op de steiger die handen en hoofd gebruiken voor het maken van een kwalitatief goed, een visueel fraai en een historisch verantwoord leien dak!

Vorige nieuwsberichten

18 december 2020

Jaaroverzicht 2020

Het jaar 2020 was in meerdere opzichten voor Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie anders dan voorgaande jaren. Corona, een verhuizing (zie nieuwe adresgegevens op website) en een grote verschuiving van het soort werkzaamheden. Fors minder bouwhistorisch onderzoek en fors meer werk op het gebied van onderwijs en kennisoverdracht.

Niet alleen betrokken bij het ontwikkelen van al het lesmateriaal voor de opleiding Restauratie Specialist Leidekker & Loodgieter, maar nu ook voor dezelfde restauratieopleiding docent voor het lesgeven van het theoriegedeelte.

Dank voor het gestelde vertrouwen en we hopen bij gezondheid in 2021 u weer van dienst te kunnen zijn. Goede dagen en een goed en gezond 2021 toegewenst.

29 oktober 2020

Werkzaamheden URL 2005 gereed *

Vandaag het laatste online-overleg gehad met de begeleidingscommissie voor het definitief maken van URL 2005 ‘Inspecties van monumentale gebouwen’. Uitvoeringsrichtlijn 2005 kende vanwege de omvang en de complexiteit een lang traject. Het eerste overleg voor mij was op 1 juni 2018 en voordat een URL definitief is moet er soms heel wat worden bijgeschaafd (inzet afbeelding). Het doel van deze URL is op eenduidige en verantwoorde wijze het inspecteren van monumenten voor het vastleggen van de bouwkundige staat als onderlegger voor de monumentenadviseur conform URL 2001 ‘Bouwkundig advies, incl. verduurzaming’.

Afbeelding afkomstig uit het boek van W.L. Goodman, The history of woodworking tools.
S. Bell and Sons Ltd., London (1972).

Mijn bijdrage bij deze URL was als mederapporteur op te treden voor Bijlage 4 ‘Gebrekenlijst’ en Bijlage 6 ‘Herstelmaatregelen’ en als lid van de begeleidingscommissie voor Bijlage 7 ‘Energieprestatie’.

Zie voor de Uitvoeringsrichtlijn de website van Stichting ERM.

* Behalve het onderdeel molens wat door een andere begeleidingscommissie en rapporteur in bewerking is.

13 mei 2020

Vakboek Leidekker gereed, verder met vakboek Loodgieter

Het vakboek voor de leslijn Restauratie Leidekker is gemaakt. Nu bezig met het vakboek voor de leslijn Restauratie Loodgieter. De hoofdstukken voor dit vakboek zijn:

  • Historische kapconstructies.
  • Gereedschappen en materialen lood, koper en zink.
  • Smeedwerk (beperkt, vooral relatie met metalen daken).
  • Gootconstructies met gootbekleding in lood, koper en zink.
  • Dakbedekking in lood.
  • Dakbedekking in koper.
  • Dakbedekking in zink.

Op de foto een met koper beklede torenbekroning (St.-Pancraskerk Enkhuizen). De afmetingen van de koperbladen en de wijze van aanbrengen zijn historisch bepaald en dienen gerespecteerd te worden wanneer zo’n koperen bekleding met een restauratie vervangen zou moeten worden (foto K. Boeder). Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Voor alle duidelijkheid. Mijn bijdrage voor het maken van de vakboeken is het verzamelen van literatuur en reeds aanwezig materiaal. Het materiaal in een samenhangend geheel plaatsen, actualiseren, het verwerken van de URL’s en het opvullen van lacunes en het geheel tot een bepaald niveau opwerken. Daarnaast het verzamelen en maken van beeldmateriaal en tekeningen en het ontwikkelen van lesbrieven, werktaken en valide examens. Daarbij wordt gewerkt met een projectcoördinator (Joop Jansen), een kwaliteitsbewaker (Klaas Boeder) en een begeleidingscommissie (praktijkmensen) voor het gezamenlijk bespreken van structuur, onderwerpen, diepgang e.d. Tevens wordt de lesstof doorgenomen door de begeleidingscommissie en voorzien van opmerkingen en/of suggesties. Daarna wordt de lesstof geredigeerd (Rik de Groot) en opgemaakt (Ontwerpgroep Lale) waarna het na de drukker gaat. De vakboeken komen tot stand door een prettige en constructieve samenwerking van een groep vakmensen!

20 april 2020

Ontwikkeling lesmateriaal

In opdracht van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkeld Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie lesmateriaal voor diverse restauratieopleidingen. Het gaat om de restauratieopleidingen Specialist Restauratie Metselaar, Timmerman, Leidekker & Loodgieter.

Klik hier voor de titelbladen van de verschillende vak- en/of werkboeken.

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn