Villa (1903) van architect Oscar Leeuw te Nijmegen

Jaar van uitvoering 2023
Plaats van het monument Nijmegen

Projectgegevens A. Bouwhistorisch onderzoek Woonhuizen - stad C. Type onderzoek (Deel)opname

Plek van de onderzochte villa The Corner in het oeuvre van Oscar Leeuw
Oscar Leeuw gaf in 1900 zijn betrekking aan de HBS en de Burger Avondschool op om zich geheel aan de architectuur te kunnen wijden. Wanneer je zijn oeuvre globaal onderzoekt en de publicaties over zijn architectuur doorleest, verschijnen vanaf 1899 van zijn hand de ontwerpen voor villa’s. De eerste is villa Dennenheuvel (1899-1900) in Ubbergen en de laatste villa De Berken (1930) in Nijmegen. Hij heeft zich o.a. toegelegd op het ontwerpen van vrijstaande villa’s voor rijke opdrachtgevers. Jachtslot Mookerheide (1902-1905) te Mook is hiervan wel het  eest uitgesproken voorbeeld waar budget geen beperkende rol had in het ontwerp, de grootte, gedetailleerdheid en toepassing van kostbare materialen.

De onderzochte villa The Corner is ontworpen in 1902 en gebouwd in 1903. Dus tussen of deels gelijktijdig met het ontwerpen en realiseren van villa Dennenheuvel en Jachtslot Mookerheide. Met beide ontwerpen heeft villa The Corner overeenkomsten. Details in het houtwerk, met name de binnendeurkozijnen met binnendeuren, vertoont sterke overeenkomsten met die van villa  Dennenheuvel. Al is het interieur van The Corner veel soberder uitgevoerd. Bij villa Dennenheuvel zijn de afschuiningen in een andere kleur geschilderd, wat een bepaald effect geeft. Ook met het Jachtslot heeft The Corner overeenkomsten. Voor zover met dit globale onderzoek naar het oeuvre van Oscar Leeuw was vast te stellen, zijn The Corner en het Jachtslot de enige twee villa’s waarvan de buitenzijde is voorzien van een afwerking in pleisterwerk en gedecoreerd met in patroon aangebrachte gekleurde tegeltjes. Wat Leeuw doet met gekleurde tegeltjes bij The Corner,  past hij nog een keer toe bij het Jachtslot, maar dan veel rijker en uitbundiger versierd waardoor beide gebouwen een schilderachtig uiterlijk hebben.

 

Geraadpleegde bronnen tijden het bouwhistorisch onderzoek

Geraadpleegde literatuur

 • Abma, Ruud & Billy Gunterman & Wilfried Uitterhoeve. Nieuwe Historische Atlas van Nijmegen. 2000 jaar stad aan de Waal. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen (2018).
 • Abrahamse, Jaap Evert & Reinout Rutte., Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Uitgeverij THOTH, Bussum (2014).
 • Afbeeldingen der Benoodigdheden voor den aanleg van Gas-, Stoom- en Waterleidingen. Bouwen Sanitaire Artikelen. Gereedschappen. Pompen. Materialen voor den aanleg van Centrale Verwarming en Huiswatervoorziening. No. 2D. Peck & Co., Amsterdam (ongedateerd, vermoedelijk ca. 1925).
 • Bot, Piet., Vademecum historische bouwmaterialen. Uitgeverij Veerhuis, Alphen aan de Maas (2009).
 • Elburg, Wouter van., Dennenheuvel in Ubbergen. Speurtocht naar de geschiedenis van een spectaculaire villa. Hendrick de Keyser, Amsterdam (2023).
 • Hemert, Ries van., Kozijnen, ramen, deuren en luiken. Handboek voor timmerlieden betrokken bij restauratie van monumenten. Nationaal Restauratie Centrum, Amsterdam (2009), 2de geheel herziene en uitgebreide druk.
 • Mombers, H.F.J.H. & E. van der Veen. Historisch overzicht van de voormalige Nederlandse dakpannenfabrieken – 1594-2006. Nederlands Dakpannen Museum/ Dakpannen Documentatie Centrum, Alem (2007).
 • Pantus, Willem Jan., Oscar Leeuw 1866-1944, een architectuurtocht. Historische Vereniging Numaga, Nijmegen (1997).
 • Pantus, Willem Jan., Oscar Leeuw: tien villa’s. Architectuur Centrum Nijmegen, Nijmegen (2004).
 • Roscam Abbing, Laura., De Koninklijke Nederlandsche glasfabriek J.J. B.M. Bouvy, Dordrecht 1854-1926. Uitgeverij Het Dochterhuis, Den Haag (2019).

Geraadpleegde archieven

 • Archief gemeente Nijmegen (panddossier).
 • Regionaal Archief Nijmegen (online geraadpleegd).
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (online geraadpleegd).
 • Kadaster (Archiefviewer)

Geraadpleegd op internet

 • https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
 • https://studiezaal.nijmegen.nl/digitaalgebouwenarchiefnijmegen.php
 • https://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/1_Oscar_Leeuw
 • https://huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/33_Gebroeders_Leeuw
 • https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Nijmegen
 • https://kaart.nijmegen.nl/kaartviewer/?@Historie
 • https://www.laumans.de/nl/muldenvariabel/
 • https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=3057