Menu

Publicaties/ artikelen/ lesmateriaal/ lezingen

Publicaties

 1. Medewerking; Restauratie kostenboek 2004, 2005 en 2006 | Reed Business Information bv, Doetinchem. *
 2. Medewerking; Monumentenboekje Gemeente Zwijndrecht. *
 3. Medewerking; Restauratie kostenboek 2007 en actualisatie t/m 2016 | Casa Data, Doetinchem | www.casadata.nl. *
 4. Medeauteur; Klaas Boeder & Willard van Reenen. Gewelven metselen. Handboek voor vakmensen betrokken bij restauraties van monumenten. Nationaal Restauratie Centrum, Amersfoort (2022).

* Toen nog werkzaam bij Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV.

Artikelen

 1. Bouwsporen (1), stopstukken in: Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de Historische Vereniging Leerdam. 29e jaargang, nummer 2 (2010).
 2. Bouwsporen (2), baksteen (1) in: Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de Historische Vereniging Leerdam. 30e jaargang, nummer 1 (2011).
 3. Bouwsporen (3), bloktanden in: Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de Historische Vereniging Leerdam. 30e jaargang, nummer 2 (2011).
 4. Bouwsporen (4), glazen bouwstenen in: Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de Historische Vereniging Leerdam. 31e jaargang, nummer 1 (2012).
 5. Bouwsporen (5), kalkzandsteen in: Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de Historische Vereniging Leerdam. 31e jaargang, nummer 2 (2012).
 6. ‘Bonte knaagkever nu kansloos in kerkkap. Verslag restauratie van de kerk te Kockengen (2011)’ in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen. Jaargang 28, nummer 1 (2013). *
 7. Bouwsporen (6), telmerken in: Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de Historische Vereniging Leerdam. 32e jaargang, nummer 100 (2013).
 8. Bouwsporen (7), houtvlotverbindingen in: Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de Historische Vereniging Leerdam. 32e jaargang, nummer 101 (2013).
 9. Rubriek Bouwhistorie (1), Veel originele details in stationsgebouw van Kesteren met de vraag: ‘wat is bouwhistorie’ in: RenovatieTotaal. 11e jaargang, nr. 2 (april 2021).
 10. Rubriek Bouwhistorie (2), Bouwhistorici spreken dezelfde taal dankzij richtlijnen‘ met de vraag: ‘welke onderzoeksmethode hanteren bouwhistorici’ in: RenovatieTotaal. 11e jaargang, nr. 3 (juni 2021).
 11. Rubriek Bouwhistorie (3), Kapconstructies vertellen veel over historie van gebouwen‘ met een uitstap naar ‘historische dakbedekking van leien en bladmetaal’ in: RenovatieTotaal. 11e jaargang, nr. 4 (juli 2021).
 12. Rubriek Bouwhistorie (4), Op tijd inzetten bouwhistorisch onderzoek bespaart geld en tijd‘ met een uitstap naar ‘historische vensters’ in: RenovatieTotaal. 11e jaargang, nr. 5 (september 2021).
 13. Rubriek Bouwhistorie (5), Herken en respecteer regionale verschillen bij daken in: RenovatieTotaal. 11e jaargang, nr. 6 (oktober 2021).
 14. Rubriek Bouwhistorie (6), Restaureren is toegepaste bouwhistorie in: RenovatieTotaal. 11e jaargang, nr. 7 (december 2021).
 15. Rubriek Bouwhistorie (7), ‘Historische installaties vaak niet (h)erkend‘ in: RenovatieTotaal. 12e jaargang, nr. 2 (mei 2022).
 16. Rubriek Bouwhistorie (8), ‘Hoe functioneert een plattegrond‘ in: RenovatieTotaal. 12e jaargang, nr. 3 (juni 2022).
 17. Rubriek Bouwhistorie (9), ‘Terminus post quem en terminus ante quem‘ in: RenovatieTotaal. 12e jaargang, nr. 4 (juli 2022).
 18. Rubriek Bouwhistorie (10), ‘Bouwhistorie en moderne technieken‘ in: RenovatieTotaal. 12e jaargang, nr. 5 (september 2022).

* Toen nog werkzaam bij Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV.

Lesmateriaal **

 1. Syllabus leslijn Documentatie en Rapportage, onderdeel: planvorming voor de opleiding Professional Restauratie. Opdrachtgever BLEO (voorloper NCE), Amersfoort (2014).
 2. Syllabus leslijn Constructie, Materialen & Gereedschappen, onderdeel: afwerking en aankleding van interieurs voor de opleiding Professional Restauratie. Opdrachtgever BLEO (voorloper NCE), Amersfoort (2014).
 3. Een hoofdstuk Bouwhistorie in een syllabus over duurzaam restaureren. Opdrachtgever Nationaal Restauratie Centrum in Amersfoort (2017-2018).
 4. Een vakboek voor de opleiding Specialist Restauratie Metselen. Vakboek = Profieldeel Metselen. Opdrachtgever Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen in Amersfoort (2017-2018).
 5. Een hoofdstuk Historische Installaties & Flora en Fauna in het vakboek voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren. Vakboek = Profieldeel Timmeren. Opdrachtgever Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen in Amersfoort (2018).
 6. Een drietal vak- en werkboeken voor de opleiding Specialist Restauratie Leidekker & Loodgieter. Vak- en werkboek 1 = Algemeen deel Organisatie en Bouwproces (2019). Vak- en werkboek 2 = Profieldeel Leidekker (2019-2020). Vakboek 3 = Profieldeel Loodgieter. De werkboeken bestaan uit een lesbrieven en uit werktaken. Opdrachtgever Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen in Amersfoort (2020-2021).

** Mijn bijdrage voor het ontwikkelen van het lesmateriaal is het verzamelen van literatuur en reeds aanwezig materiaal. Het materiaal in een samenhangend geheel plaatsen, actualiseren, het verwerken van de URL’s en het opvullen van lacunes en het geheel tot een bepaald niveau opwerken. Daarnaast het verzamelen en maken van beeldmateriaal en tekeningen.

Lezingen

 1. ‘Een Dordtse Drieling. Geschiedenis en waardestelling van het 50kV-schakelstation te Dordrecht’, op: Bouwhistorisch Platform van 27 september 2017. Gepubliceerd in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland.
 2. ‘De Thomaskerk in Zeist. Hoe kerkhistorie te wegen in de kerken van Duintjer?, op: Bouwhistorisch Platform van 19 september 2018. Gepubliceerd in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland.

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn