Over ons

Foto: Judith Leroy Fotografie & Grafisch Ontwerp

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie is een jong bureau (een éénmanszaak) waar u terecht kunt voor onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek. Onderzoek wordt verricht bij alle soorten gebouwen met een specialisatie in bouwhistorisch onderzoek van kerkgebouwen, industrieel erfgoed en historische installaties. Onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009.

Willard van Reenen is als Bouwhistoricus ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici, heeft een zelfstandig onderzoeksbureau voor bouwhistorie en daarnaast is hij op verschillende manieren nauw betrokken bij onderwijs binnen de restauratiesector. Zie ook de pagina Onderwijs en zijn LinkedIn-profiel.

Voor een goede instandhouding van ons Cultureel Erfgoed vormen o.a. bouwhistorisch onderzoek en onderwijs onmisbare schakels. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie houdt zich met beiden bezig waarbij onderwijs wordt gezien als een zeer belangrijke vorm van kennisoverdracht.

AUTEURSRECHT

De schriftelijke informatie op deze site is voor iedereen voor eigen gebruik vrij te gebruiken in enkelvoudige rapportages zonder oplage, waarbij bronvermelding op prijs wordt gesteld. Voor het structureel gebruik van tekst op deze site voor publicaties (zowel hardcopy als online) alswel het gebruik voor internetdoeleinden is altijd toestemming vereist door Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie. Gebruik van beeldmateriaal (foto, tekening, graphic, e.d.) is NIET toegestaan, tenzij daar schriftelijke toestemming voor gegeven is door Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie.

Tenzij anders vermeld, is het beeldmateriaal afkomstig van Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie. Beeldmateriaal afkomstig van derden wordt met zorg geselecteerd. Voor zover was te achterhalen berust op het gebruikte beeldmateriaal van derden geen copyright, en wanneer wel copyright op beeldmateriaal rust is er toestemming verleend voor gebruik met bronvermelding.

DISCLAIMER 

Soms is van, met name historisch, beeldmateriaal de rechthebbende niet meer te achterhalen. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samensteller van deze website wenden.

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van overname van mogelijk foutieve informatie op deze site of doorklikken van geplaatste links. U kunt aan de aangeboden informatie geen rechten ontlenen.