Menu

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Van Reenen Bouwhistorie houdt zich op verschillende wijze met onderwijs bezig. Zowel in het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, het construeren van valide examens als in het lesgeven, en gericht op restauratie, bouw(kunst)geschiedenis en bouwhistorisch onderzoek.

 


Referentieprojecten

Onderwijs en Kennisoverdracht


Ontwikkeling lesmateriaal *

Voor het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen heeft Van Reenen Bouwhistorie lesmateriaal ontwikkeld voor enkele restauratieopleidingen. Het betreft het volgende lesmateriaal:

  • Al het lesmateriaal voor de opleiding Specialist Restauratie Leidekker & Loodgieter (2019-2021); vakboek Organisatie Bouwproces – vakboek, werkboek en werktaken profieldelen Leidekker & Loodgieter.
  • Profieldeel voor de opleiding Specialist Restauratie Metselaar (2017-2018); vakboek en werkboek.
  • Het ontwikkelen van valide examens voor de profieldelen Metselaar (2018-2019), Leidekker & Loodgieter (2020-2021) en Professional Restauratie met uitstroomprofielen (2021).
  • Deel van het lesmateriaal voor de opleiding Specialist Restauratie Timmerman (2018); vakboek hfst. 11 en het werkboek.
  • Keuzevak Duurzaam Restaureren voor de opleiding Specialist Restauratie Timmerman, Metselaar en Voeger (2017-2018); onderdeel Bouwhistorie.

* Mijn bijdrage voor het ontwikkelen van het lesmateriaal is het verzamelen van literatuur en reeds aanwezig materiaal. Het materiaal in een samenhangend geheel plaatsen, actualiseren, het verwerken van de URL’s en het opvullen van lacunes en het geheel tot een bepaald niveau opwerken. Daarnaast het verzamelen en maken van beeldmateriaal en tekeningen en het ontwikkelen van lesbrieven, werktaken en valide examens.


Overig ontwikkeld lesmateriaal **

** Mijn bijdrage voor het ontwikkelen van het overige lesmateriaal is het verzamelen van reeds aanwezig materiaal en dit materiaal completeren, in een samenhangend geheel plaatsen, actualiseren en het opvullen van lacunes en het geheel tot een bepaald niveau opwerken.


Handboeken voor vakmensen in de restauratie


MEER WETEN OVER VAN REENEN BOUWHISTORIE?

Wilt u meer weten over Van Reenen bouwhistorie? En bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag over onze projecten? U kunt ons bereiken via info@vanreenen-bouwhistorie.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn