Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Van Reenen Bouwhistorie houdt zich op verschillende wijze met onderwijs bezig. Zowel in het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, het construeren van valide examens als in het lesgeven, en gericht op het bouwkundig inspecteren van monumenten (URL 2005), restauratie, bouw(kunst)geschiedenis en bouwhistorisch onderzoek.

Lesgeven

Bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) is Van Reenen Bouwhistorie betrokken als docent. Het betreft het volgende opleidingen:

 • Opleiding Professional Restauratie;
 • Opleiding Specialist Restauratie Leidekker & Loodgieter;
 • Opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed;
 • Opleiding Erfgoed Rietdekken; en
 • Opleiding Specialist Restauratie Timmeren & Metselen.

Daarnaast ook betrokken bij het NCE als constructeur valide examens en als kwaliteitsbewaker.

Ook bij het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) is Van Reenen Bouwhistorie betrokken als docent.

 • 3-daagse cursus: Duurzaam restaureren voor vaklieden (onderdeel Bouwhistorie);
 • 2-daagse incompany cursus naar behoefte: Duurzaam restaureren voor vaklieden (onderdeel Bouwhistorie);
 • 1-daagse cursus: Bouwsporen in historisch metsel- en voegwerk; en
 • 3-daagse cursus: Monumenten inspecteren (onderdeel URL 2005 en Bouwhistorie).

Ontwikkeling lesmateriaal *

Voor het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen heeft Van Reenen Bouwhistorie lesmateriaal ontwikkeld voor enkele restauratieopleidingen. Het betreft het volgende lesmateriaal:

 • Al het lesmateriaal voor de opleiding Restauratie Zinkwerker (2022-heden);
 • Al het lesmateriaal voor de opleiding Specialist Restauratie Leidekker & Loodgieter (2019-2021); vakboek Organisatie Bouwproces – vakboek, werkboek en werktaken profieldelen Leidekker & Loodgieter.
 • Profieldeel voor de opleiding Specialist Restauratie Metselaar (2017-2018); vakboek en werkboek.
 • Het ontwikkelen van valide examens voor de profieldelen Metselaar (2018-2019), Leidekker & Loodgieter (2020-2021) en Professional Restauratie met uitstroomprofielen (2021).
 • Deel van het lesmateriaal voor de opleiding Specialist Restauratie Timmerman (2018); vakboek hfst. 11 en het werkboek.
 • Keuzevak Duurzaam Restaureren voor de opleiding Specialist Restauratie Timmerman, Metselaar en Voeger (2017-2018); onderdeel Bouwhistorie.

Mijn bijdrage voor het ontwikkelen van het lesmateriaal is het verzamelen van literatuur en reeds aanwezig materiaal. Het materiaal in een samenhangend geheel plaatsen, actualiseren, het verwerken van de URL’s en het opvullen van lacunes en het geheel tot een bepaald niveau opwerken. Daarnaast het verzamelen en maken van beeldmateriaal en tekeningen en het ontwikkelen van lesbrieven, werktaken en valide examens.

Publicaties

 • Mede-auteur Handboek Gewelven Metselen. Nationaal Restauratie Centrum (2022);
 • Auteur rubriek Bouwhistorie in RenovatieTotaal (2021-heden). Zie ExpertView.

Overig

 • Mede-rapporteur URL 2005 – Uitvoeringsrichtlijn Gebouwinspecties (2018-2020);
 • Auteur verkennend onderzoek URL ‘Historische Installaties’ (2019-2020);
 • Lid Toetsingscommissie Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (2016-heden);
 • Docent Professional Restauratie a/h Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch (2016-2018); en
 • Mede-oprichter EMA – Erkenningsregeling MonumentenAdviesbureaus (2010).