Menu

Kwaliteit

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie voert onafhankelijk onderzoek uit volgens de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009’ en Uitvoeringsrichtlijn Kleurhistorisch onderzoek URL 2004.

Bij onafhankelijk onderzoek mogen eisen en wensen van opdrachtgever, eigenaar, architect e.d. niet sturend zijn voor het bouwhistorische onderzoek. Het gaat om overdracht van gegevens waarbij de waardestelling een belangrijke component is. Het verhaal van het gebouw wordt vastgelegd op papier, om dat door te geven aan de volgende generatie.

Onafhankelijk onderzoek bestaat uit het verzamelen en onderzoeken van interne gegevens (het object) en extern gegevens (archivalia). De externe gegevens moeten getoetst worden op betrouwbaarheid. De interne en externe gegevens samen worden vervolgens geïnterpreteerd. Ook moet de interpretatie strikt gescheiden zijn van de gegevens. De interpretatie moet uit de gegevens herleidbaar zijn.

Als sluitstuk op het onderzoek wordt een waardestelling gemaakt. Deze is herleidbaar vanuit de interpretaties. Welke onderdelen in een gebouw zijn wel/ niet belangrijk voor het verhaal?

Zeer belangrijk is om het bouwhistorisch onderzoek zo vroeg mogelijk in het proces uit te laten voeren. Dan kunnen opdrachtgevers, eigenaars, architecten e.d. op een positieve wijze rekening houden met de (bouw)historische waarden en deze inpassen in het nieuwe ontwerp. Zeker als er van herbestemming sprake is.

Kwaliteit houdt ook in dat de vraagstelling helder gedefinieerd is. Zo is het mogelijk om een op de situatie passend (bouw)historisch onderzoek uit te kunnen voeren. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie besteedt om deze reden ruim aandacht aan de offertefase en werkt daarbij met voorkeur met een Plan van Onderzoek. Voor het aanvragen van een offerte kunt u het Plan van Onderzoek downloaden onder contact.

Richtlijnen Als bouwhistoricus moet je onafhankelijk onderzoek doen waarbij gevonden gegevens getoetst moeten worden op betrouwbaarheid. De klok wel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt mag niet opgaan voor het onderzoek dat je verricht. Kwaliteit is weten waar de klepel hangt. En soms moet je meerdere klepels kennen om verschillende geluiden (lees: gegevens) te kunnen onderscheiden.

MEER WETEN OVER VAN REENEN BOUWHISTORIE?

Wilt u meer weten over Van Reenen bouwhistorie? En bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag over onze projecten? U kunt ons bereiken via info@vanreenen-bouwhistorie.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn