Menu

Keten, Kennisdeling

Ketenpartner BBAN-Groep

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie is sinds maart 2018 Ketenpartner van de BBAN Groep te Amersfoort en wil met deze stap bewust participeren in een bouwketen waarbij de kwaliteit voorop staat en in onderling vertrouwen werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd.

Binnen de BBAN Groep wordt Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie door de Bouwbegeleiders of Ketenpartners benaderd voor het leveren van expertise op het gebied van bouwhistorie en bouwhistorisch onderzoek.

Delen van Kennis

Het delen van kennis is voor Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie een must. Belangrijk is van elkaar te leren om zo de kwaliteit in de restauratieketen op niveau te houden. Maar ook om opgedane kennis door te geven aan de volgende generatie.

Willard van Reenen besteedt daarom veel tijd aan onderwijs in de restauratie en de bouwhistorie, zoals lesgeven, het ontwikkelen van lesmateriaal voor restauratieopleidingen en het deelnemen in een toetsingscommissie. Ook het geven van lezingen op de bouwhistorische platformen hoort daarbij. De lezingen die tot nu toe zijn gehouden, staan hieronder aangegeven.

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn