Menu

Ketenpartner BBAN Bouwbegeleiding & Advies

Ketenpartner

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie is sinds maart 2018 Ketenpartner van de BBAN Groep te Amersfoort en wil met deze stap bewust participeren in een bouwketen waarbij de kwaliteit voorop staat en in onderling vertrouwen werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd.

Binnen de BBAN Groep wordt Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie door de Bouwbegeleiders of Ketenpartners benaderd voor het leveren van expertise op het gebied van bouwhistorie en bouwhistorisch onderzoek.

Meer over BBAN? Ga naar de website BBAN.nl.

Kernteam Monumenten

Binnen de BBAN Bouwbegeleiding & Advies is een kerngroep Monumenten gevormd die bestaat uit:

  • BBAN – Bouwbegeleiding
  • Dijkoraad – Restauratieadviseur
  • B2 Restauratie – Restauratieaannemer
  • Van Reenen onderzoeksbureau voor Bouwhistorie – Bouwhistoricus

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn