Menu

Kerkhistorie .

Bouwhistorisch onderzoek van kerkgebouwen vraagt om een bredere blik dan bouwhistorie alleen. Wanneer je historisch onderzoek verricht aan monumentale kerken en kerkinterieurs, dan is het belangrijk om kennis te hebben van de kerkgeschiedenis. Immers, bij onderzoek naar boerderijen is het nodig om je te verdiepen in bv. de agrarische geschiedenis. Bij onderzoek naar industrieel erfgoed, bv. bierbrouwerijen, is het nodig om de geschiedenis van het bierbrouwen in Nederland te kennen. Zo is het ook met religieuze gebouwen.

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie kijkt niet alleen naar kerkgebouwen vanuit een bouwhistorische blik, maar ook vanuit een kerkhistorische blik. Bouwhistorisch onderzoek aan religieus erfgoed kan versterkt worden met kerkhistorische gegevens. Kennis van kerkgeschiedenis is een pré. Voor Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie geldt dat kerkhistorische zaken van ‘binnenuit’ (emic-benadering) begrepen en geduid kunnen worden. Bouwhistorisch onderzoek aan kerkgebouwen wordt dan niet alleen verricht als ‘buitenstaander’ (etic-benadering) die nauwelijks gevoel en kennis heeft van kerkhistorische aspecten.

  1. Etic-benadering is een antropologische term voor de observatie van (religieus) cultureel gedrag door een buitenstaander.
  2. Emic-benadering is een antropologische term voor de observatie van (religieus) cultureel gedrag van binnenuit, door iemand van die bepaalde cultuur zelf of door iemand die zich zo volledig mogelijk inleeft in die cultuur.

Bij onderzoek van kerkgebouwen is het nodig om niet alleen kennis te hebben van bouwhistorie, maar ook van kerkhistorie. Met de Reformatie wijzigen kerkplattegronden in bestaande kerken aanzienlijk en nieuwe kerken worden vanuit een ander grondplanprincipe vormgeven. De Koepelkerk te Renswoude door Jacob van Campen, gebouw als Grieks kruis voor de protestantse eredienst (centraalbouw als ander grondplanprincipe). De steunberen zijn geïnspireerd door de gereconstrueerde tempel van Salomo door de joodse rabbijn Jacob Juda Leon en de christelijke geleerde Adam Boreel.

MEER WETEN OVER VAN REENEN BOUWHISTORIE?

Wilt u meer weten over Van Reenen bouwhistorie? En bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag over onze projecten? U kunt ons bereiken via info@vanreenen-bouwhistorie.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Referentieprojecten Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie.

Kerkhistorie

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn