Menu

Bouwhistorie .

Een bouwhistoricus bestudeert de geschiedenis van het bouwen, het bouwvak, de constructies en de materialen in samenhang met de gebouwde omgeving. Uitgangspunt daarbij is het vakgebied van de mensen die het bouwwerk tot stand brachten: de ambachtslieden, de bouwers, de bouwkundigen. Gegevens worden ontleend aan de bouwmassa, archivalia, archeologisch materiaal, literatuur, oude afbeeldingen e.d.. De bouwhistorie is ontstaan na 1955, toen het besef groeide, dat er veel was af te lezen over de bouwtijd en de bouwwijze van een gebouw aan de manier waarop het is opgetrokken en uit de toegepaste materialen en constructies. Aldus Haslinghuis en Janse, in: Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur– en bouwhistorie.

Bouwhistorisch onderzoek wordt onderverdeeld in:

  1. Bouwhistorische inventarisatie;
  2. Bouwhistorische verkenning (een bouwhistorische opname op hoofdlijnen);
  3. Bouwhistorische opname; en
  4. Bouwhistorische ontleding.

Afhankelijk van de vraagstelling en de gewenste diepgang kan gekozen worden uit de vier varianten. Overigens is een duidelijke scheiding niet altijd aan te brengen. Bouwhistorische opnamen en (deel)ontledingen bijvoorbeeld, vloeien in elkaar over.

Bij bouwhistorisch onderzoek is het belangrijk je eigen grenzen te kennen. Wanneer Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie op onderdelen expertise ontbreekt, dan wordt overleg gevoerd of samengewerkt met collega bureaus.

Tegenwoordig worden constructieonderdelen fabrieksmatig met grote precisie gefabriceerd. Spanten van hetzelfde type hebben allemaal dezelfde maat en mogelijke afwijkingen zijn verwaarloosbaar. Eeuwen geleden, toen houten spanten met de hand werden vervaardigd, was geen enkele verbinding hetzelfde. Het hout werd gebruikt, zoals dat voorhanden was. Bij handwerk, zoals bij oude houten kapconstructies, verschillen de maten van de onderdelen en de verbindingen. De bouwhistoricus gaat op zoek naar gegevens die kunnen worden ontleend aan de bouwmassa, archivalia, archeologisch materiaal, literatuur, oude afbeeldingen e.d.

MEER WETEN OVER VAN REENEN BOUWHISTORIE?

Wilt u meer weten over Van Reenen bouwhistorie? En bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag over onze projecten? U kunt ons bereiken via info@vanreenen-bouwhistorie.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Referentieprojecten Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie.

Bouwhistorie en Kleurhistorie

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn