Art. RenovatieTotaal (20) – Bouwhistorie en kerkgeschiedenis (1)