Art. RenovatieTotaal (16) – Pompen, bouwhistorisch relevant?