ERKEND bouwhistoricus bij Bond van Nederlandse Bouwhistorici

Sinds vandaag (28-06-2023) sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici. Voor mij een mijlpaal om bij stil te staan.

Om als erkend bouwhistoricus te werken is voor mij niet alleen een waardering voor de wijze waarop ik mijn werk doe, maar biedt ook perspectieven op de langere termijn voor het werken voor professionele opdrachtgevers die alleen met erkende bouwhistorici werken. Ook biedt een erkenning als bouwhistoricus nieuwe wegen om grotere en complexere onderzoeken uit te voeren. Mijn doel is het verder specialiseren in en werkzaam zijn aan religieuze gebouwen (kerken en kloosters) en industrieel erfgoed met een grote historische gelaagdheid. Daar zit voor mij de uitdaging, zowel qua complexiteit als kerk- en industriehistorische aspecten. En bij industrieel erfgoed gaat het voor mij niet alleen om de gebouwen, maar ook om het historische gereedschap, de werktuigen, de installaties en de machines.

Hoe doet me goed dat het kwaliteitsteam van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici ook heeft gekeken naar het onderwijsveld waar ik een bijdrage mag leveren om de bouwhistorie in het restauratieonderwijs te verankeren. Ook de vakmensen op de steiger moeten gevoel hebben bij bouwhistorische waarde en kunnen restaureren volgens de restauratie-ethiek en restauratieladder zoals die is verwoord in elke Uitvoeringsrichtlijn.