Art. RenovatieTotaal (1) – Veel originele details in stationsgebouw van Kesteren

De hoofdredacteur van RenovatieTotaal -Harmen Weijer- heeft me benaderd met de vraag of ik er wat voor voelde in de komende uitgaven van het blad een rubriek ‘bouwhistorie’ te verzorgen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken.

In deze nieuwe rubriek ‘Bouwhistorie’ is het de bedoeling elke keer een kant van bouwhistorie te belichten. Vragen als: wat is bouwhistorie? Wanneer is bouwhistorisch onderzoek verplicht? Wanneer laat je het uitvoeren en hoe gaat bouwhistorisch onderzoek in zijn werk? En is bouwhistorisch onderzoek een noodzakelijk kwaad en kost het alleen maar geld, of levert bouwhistorisch onderzoek een positieve bijdrage aan het planproces? Zulk soort vragen komen aan bod met mooie verhalen en aansprekende voorbeelden.

De uitgaven van RenovatieTotaal zijn hier in te zien.

Afgelopen zaterdag (24-04) viel het blad op de mat met de eerste bijdrage.