Art. steilDAK – Een dag bij de nieuwe NCE-opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter

In het decembernummer (2020) van het tijdschrift steilDAK staat een mooi artikel van de hand van Els Arends. Zij liep een lesdag mee bij de opleiding restauratie Leidekkers & Loodgieters van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) bij ‘Bouwmensen’ (praktijkhal) in Amersfoort.

Het art. is hier te lezen (door scrollen naar pag. 32): https://www.dakweb.nl/vakbladen/steildak/editie-06-2020/l386c17.

Fijn om samen met een werk- en klankbordgroep hier een steentje aan bij te mogen dragen.
Respect voor vakmensen op de steiger die handen en hoofd gebruiken voor het maken van een kwalitatief goed, een visueel fraai en een historisch verantwoord leien dak!