Werkzaamheden URL 2005 gereed *

Vandaag het laatste online-overleg gehad met de begeleidingscommissie voor het definitief maken van URL 2005 ‘Inspecties van monumentale gebouwen’. Uitvoeringsrichtlijn 2005 kende vanwege de omvang en de complexiteit een lang traject. Het eerste overleg voor mij was op 1 juni 2018 en voordat een URL definitief is moet er soms heel wat worden bijgeschaafd (inzet afbeelding). Het doel van deze URL is op eenduidige en verantwoorde wijze het inspecteren van monumenten voor het vastleggen van de bouwkundige staat als onderlegger voor de monumentenadviseur conform URL 2001 ‘Bouwkundig advies, incl. verduurzaming’.

Afbeelding afkomstig uit het boek van W.L. Goodman, The history of woodworking tools.
S. Bell and Sons Ltd., London (1972).

Mijn bijdrage bij deze URL was als mederapporteur op te treden voor Bijlage 4 ‘Gebrekenlijst’ en Bijlage 6 ‘Herstelmaatregelen’ en als lid van de begeleidingscommissie voor Bijlage 7 ‘Energieprestatie’.

Zie voor de Uitvoeringsrichtlijn de website van Stichting ERM

* Behalve het onderdeel molens wat door een andere begeleidingscommissie en rapporteur in bewerking is.