Vakboek Leidekker gereed, verder met vakboek Loodgieter

Het vakboek voor de leslijn Restauratie Leidekker is gemaakt. Nu bezig met het vakboek voor de leslijn Restauratie Loodgieter. De hoofdstukken voor dit vakboek zijn:

  • Historische kapconstructies.
  • Gereedschappen en materialen lood, koper en zink.
  • Smeedwerk (beperkt, vooral relatie met metalen daken).
  • Gootconstructies met gootbekleding in lood, koper en zink.
  • Dakbedekking in lood.
  • Dakbedekking in koper.
  • Dakbedekking in zink.

Op de foto een met koper beklede torenbekroning (St.-Pancraskerk Enkhuizen). De afmetingen van de koperbladen en de wijze van aanbrengen zijn historisch bepaald en dienen gerespecteerd te worden wanneer zo’n koperen bekleding met een restauratie vervangen zou moeten worden (foto K. Boeder). Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Voor alle duidelijkheid. Mijn bijdrage voor het maken van de vakboeken is het verzamelen van literatuur en reeds aanwezig materiaal. Het materiaal in een samenhangend geheel plaatsen, actualiseren, het verwerken van de URL’s en het opvullen van lacunes en het geheel tot een bepaald niveau opwerken. Daarnaast het verzamelen en maken van beeldmateriaal en tekeningen en het ontwikkelen van lesbrieven, werktaken en valide examens. Daarbij wordt gewerkt met een projectcoördinator (Joop Jansen), een kwaliteitsbewaker (Klaas Boeder) en een begeleidingscommissie (praktijkmensen) voor het gezamenlijk bespreken van structuur, onderwerpen, diepgang e.d. Tevens wordt de lesstof doorgenomen door de begeleidingscommissie en voorzien van opmerkingen en/of suggesties. Daarna wordt de lesstof geredigeerd (Rik de Groot) en opgemaakt (Ontwerpgroep Lale) waarna het na de drukker gaat. De vakboeken komen tot stand door een prettige en constructieve samenwerking van een groep vakmensen!