BOUWHISTORIE EN ONDERWIJS

Voor een goede instandhouding van ons Cultureel Erfgoed vormen o.a. bouwhistorisch onderzoek en onderwijs onmisbare schakels. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie houdt zich met beiden bezig waarbij onderwijs wordt gezien als een zeer belangrijke vorm van kennisoverdracht.

Bouwhistorie

Een bouwhistoricus bestudeert de geschiedenis van het bouwen, het bouwvak, de constructies en de materialen in samenhang met de gebouwde omgeving. Uitgangspunt daarbij is het vakgebied van de mensen die het bouwwerk tot stand brachten: de ambachtslieden, de bouwers, de bouwkundigen. Gegevens worden ontleend aan de bouwmassa, archivalia, archeologisch materiaal, literatuur, oude afbeeldingen e.d.

Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie houdt zich op verschillende wijze met onderwijs bezig. Zowel in het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, het construeren van valide examens als in het lesgeven, en gericht op restauratie, bouw(kunst)geschiedenis en bouwhistorisch onderzoek.

Werkwijze & Kwaliteit

Kwaliteit houdt onder andere in dat de vraagstelling helder gedefinieerd is met vaststelling wat de omvang en de diepgang van het gewenste onderzoek inhoudt. Zo is het mogelijk om een op de situatie passend bouwhistorisch onderzoek uit te kunnen voeren. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie voert onafhankelijk onderzoek uit volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009.

Referenties

Van Reenen onderzoeksbureau voor Bouwhistorie heeft door de jaren heen een breed scala aan onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot bouwhistorie en is daarnaast betrokken op onderwijs en kennisoverdracht. Bent u benieuwd naar onze projecten? Op deze site vindt u een selectie van uitgevoerd onderzoek.

Historische installaties

Historische installaties zijn in het verleden ontwikkelde samenhangende en voor die tijd veelal technisch hoogstaande systemen incl. benodigde machines, met als doel om het bewonen en/of gebruiken van gebouwen comfortabeler en gemakkelijker te maken.

ExpertView

Van Reenen onderzoeksbureau voor Bouwhistorie verzorgt de inhoud van een rubriek ‘bouwhistorie’ in het vakblad RenovatieTotaal. In deze rubriek wordt elke keer een kant van bouwhistorie belicht in de vorm van een artikel en ondersteund met aansprekend beeldmateriaal.