Menu

VAN REENEN BOUWHISTORIE

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie is een jong bureau waar u terecht kunt voor onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek. Onderzoek wordt verricht bij alle soorten gebouwen met een specialisatie in bouwhistorisch onderzoek van kerkgebouwen.

Meer over ons Laatste nieuws

BOUWHISTORIE

Een bouwhistoricus bestudeert de geschiedenis van het bouwen, het bouwvak, de constructies en de materialen in samenhang met de gebouwde omgeving.

Meer over bouwhistorie

KERKHISTORIE

Bouwhistorisch onderzoek van kerkgebouwen vraagt om een bredere blik dan bouwhistorie alleen. Kennis van de kerkgeschiedenis is belangrijk bij onderzoek van kerken.

Meer over kerkhistorie

WERKWIJZE & KWALITEIT

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie voert onafhankelijk onderzoek uit volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Klik hier voor de richtlijnen

Meer over werkwijze & kwaliteit

Wat gisteren gebeurd is, kunnen wij vandaag niet meer waarnemen.
Op het eerste gezicht: een simpele, al te simpele waarheid. Maar dan toch een waarheid en een die, zoals dat vaak het geval is bij nadenken, haar vanzelfsprekendheid verliest om problematisch te worden. Zij betekent immers, dat onze kennis van het verleden noodzakelijk een afgeleide kennis is. Het is nooit de geschiedenis zelf, die wij zien, maar slechts het ‘beeld’ daarvan, gelijk tijdgenoten het zagen, bijna-tijdgenoten, lateren en veel lateren het telkens ‘herzagen’, d.i. opnieuw zagen, d.i. veranderen. Wat is in, naast of achter al die ‘beelden’ de ‘werkelijke’ geschiedenis? Ziedaar uit die simpele waarheid opgedoken het kernprobleem van alle kentheoretisch denken over geschiedenis.

Citaat uit ‘Spieghel Historiael van de Tachtigjarige oorlog’ door Prof. Dr. J. Presser in: De tachtigjarige oorlog, deel 1 van 1568 tot het Twaalfjarig Bestand’ (1963), p. 11.

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               LinkedIn